26.10.15

Izrada fasade - paneli za fasadu

FABRIKA ZA PRERADU KROMPIRA ‘’KELVIN’S POTATOES’’, TITEL

Na objektu fabrike za preradu krompira svi krovovi i fasade su oblagani termoizolacionim sendvič panelima proizvođača ‘’Kingspan’’ sa različitim završnim obradama, između ostalog, deo fasade ima teksturu drveta. Međutim, montaža najvažnije pozicije projekta je u toku, a to su minusne i plusne komore hladnjača za skladištenje krompira koje se izvode od panela istog proizvođača ali prema posebnim, strogim kriterijumima montaže koje proizvođač propisuje.Нема коментара: