31.7.12

Tržni centar Plaza Kragujevac


Tržni centar Plaza u Kragujevcu - jedan izuzetnio lep krov u obliku bureta. Nepavilna eliptična površina koja je smeštena na najvišoj koti tržnog centra. U tom delu su smeštene sve mašinske instalacije za klimatizaciju i grejanje za ceo tržni scentar.

Нема коментара: