31.7.12

Tržni centar Plaza Kragujevac


Tržni centar Plaza u Kragujevcu - jedan izuzetnio lep krov u obliku bureta. Nepavilna eliptična površina koja je smeštena na najvišoj koti tržnog centra. U tom delu su smeštene sve mašinske instalacije za klimatizaciju i grejanje za ceo tržni scentar.

Krov za kuću

Objekat na Banjici u Beogradu - aluminijumski lim stojeći falc sa obradom. To je bojeni aluminijumski lim, grafitna boja između plave i crne, vrlo lep krov.

Crkva Svetog Pantelejmona u Mirijevu

Crkva Svetog Pantelejmona u Mirijevu krov bakarni lim sa naznačenim fugnama od centra prema dole. Kupolasta površina je razdeljena na jedan precizan broj segmanata i po tim segmentima sa puštaju naznačene fugne i onda se pokriva bakarnim limom trakicama koje se vrlo elastične i postojane.

Konstrukcija


Servis Škoda u Rakovici - radili smo kompletnu čeličnu primarnu konstrukciju, oblaganje krova i fasade panelima.

Fiat Kragujevac


Fabrika delova novog fiata keji će se proizvoditi u Kragujevcu. Tu je rađena fasada  sa sivim panelima i plavim u kombinaciji. Kompletno je pokriven trapeznim profilisanim limom.

Aluminijumski lim

Kuća u Siminoj ulici u Beogradu krov od  aluminijumskog bojenog lima.

Kupola

Čelični plastificirani lim kupola i krov na Muzeju primenjene umetnosti, zamena kompletnog krova sa čeličnim plastificiranim limom.

Pokrivanje krova

Kompleks zgrada u Gostivarsakoj ulici limeni krov sa stojećim falcom, mašinska obrada na daščanoj podlozi.

Paneli za fasadu

Objekat Lili u Rakovici - radi se kompletno krov i fasada  od panela sa mineralnom vunom.