20.11.10

Lim profilisani


Ovo je čelični profilisani lim, plafon. Iznad toga ide betonska ploča, između spratova.

Svetlarnik





Svetlarnik se radi od materijala koji se zove leksan, troslojni, ima zaštitiu od UV zračenja, propušta svetlost.

Paneli za krov



Panel se sastoji od dva lima. To je ujedno i plafonskli lim i krovni. Između je sendvič od staklene vune, termoizolacije. Rebrasti lim ima dobre statičke karakteristike, ima krutost koja je potrebna. Da je ravan, savijao bi se. Kod panela potrebna je precizna i odgovorna montaža.

Fiksiranje lima


Na objektu u bloku 26 postavljen je čelični plastificirani lim na podkonstrukciju. Fiksiran je sa inoks šrafovima što omugućuje dugo trajanje. Kod ovakve vrste pokrivke najosetljivije je mesto šrafljenja. Zato treba srtaviti odgovarajući šraf radi dugotrajnosti.

Izrada rešetki



Rešetke na klimatizacionim kanalima koji su propušteni kroz celu zgradu.

Limeni kanal



Kanal je za otprašivanje od klimatizacije.

Zaštita elemenata na krovu





Kutije su određene instalacije koje su zaštićene od kiše, električne instalacije od klimatizacije i slično.

Parapeti limeni zidići





Limene opšivke ručno rađene. Na objektu u bloku 26 Novi Beograd.

Pokrivanje objekta



Na ovom objektu smo radili kompletan krov, izuzev jednog malog segmenta koji je ravni krov na koji je postavljena hidroizolacija i postavljen zaštitini šljunak. Limene opšivke se praktično kače na fasadu od alukobonda.

18.11.10

Crkva u bloku 26








Opšivanje kupola bakarnin limom.

Prvo smo napravili daščanu podkonstrukciju, pa postavili izolim. Preko toga ide bakarni lim sa sistemom oborenog šava. Postoje lučne šare, oboreni prevoj. Između su trake od gredice, grbine, naglašeno je osam grbina, a odozgo se napravi kao kapica.

Taj rad je spor, ima puno segmenata, komadića. Svaki komadić je druge veličine. Kupola se sužava, ima radijuse pa sve to zahteva dugotrajan, pažljiv rad.

Adaptacija potkrovlja




Fasada je rađena sa šiferima od čeličnog plastificiranog lima, a lim na krovu je spajan metodom stojećeg falca. Šiferi su limene pločice koje se rade kod nas, u našoj radionici. Vizuelno su vrlo lepi, a taj deo krova je praktično i deo fasade, zbog visokog nagiba.

Škoda auto servis Rakovica











Fasada je oblagana izolacionim panelima. Objekat ima čeličnih stubova, i betonskih. Čelična konstrukcija ima protivpožarnu zaštitu. Čelik je sam po sebi osetljiv na visoke temperature. Postoje specijalni protivpožarni materijali kojima se čelik premaže da se smanjuje uticaj toplote na čelik. U zavisnosti koliko je premaz debeo.

Neki spojevi čelične konstrukcije se vare, a neki su sa šrafovskom vezom, pokretni.

Ugrađeno je oko 40 tona čelične konstrukcije na ovom objektu. Na konstrukciju smo montirali Kingspan panele, sa mineralnom vunom od 10 cm.

Lufteri - provetravanje limenog krova




Lufteri služe za provetravanje limenog krova. Ispod daščane podloge treba da bude sloj vazduha da vazduh prolazi između daske i betonske konstrukcije, da vazduh struji na gore, da bude promaja. Daska se proseče kod luftera, napravi se rupa za vazduh.