20.4.10

Šiferi - krovni elementi

Šta su šiferi:

Šiferi su ljuskasti krovovi. Prave se od romboidnih ili kvadratnih pločica ručne izrade. Vrlo su pogodni za opšivanje strmih delova krovova, mansardi. Sa ukrasnim profilima daju vrlo lep efekat na fasadi. Praktično se koriste samo za pokrivanje delova krovova koji imaju velik nagib. Šta više, ne preporučuje se na nagibu manjim od 30%.

Šiferi se mogu raditi od:

  • Aluminijumskog lima
  • Čeličnog plastificiranog
  • Bakarnog lima

Pričvršćivanje se vrši samo u jednoj tački koja se prilikom montaže preklapa.

Dimenzije šifera

Šiferi su mali limeni trapezi koji se preklapanjem postavljaju na daščanu podlogu ili na podlogu od OSB ploča.

Dimenzije se prilagođavaju svakom objektu. Ako se radi o većoj površini i većoj visini strehe koja se obrađuje onda se prave veći segmenti, šiferi kako ih mi zovemo, zato što daje dobar vizuelni utisak. Na manjim površinama se srazmerno rade manje ploče. Sama veličina romboida je uslovljena arhitektonskim kriterijumima.

S obzirom da se radi o ručnoj izradi, mi smo radili šifere od 15 x 15 cm do 1 x 1m.

Za svaki objekat se pravi specifikacija svih opšivki i definiše se veličina šifera. Često arhitekta traži uzorak i opredeljuje se sam za veličinu šifera.

Dilatacija

Ne samo da šiferi lepo izgledaju nego i sam krov ima potpuno slobodno dilatiranje. Deformacije na krovovima obično nastaju zbog nerešenog pitanja dilatiranja. Ako se kvalitetno ne sagleda skupljanje i širenje materijala usled temperaturnih promena dolazi do zamora materijala i pucanja. Međutim kod šifera je taj problem potpuno rešen! Ploče su male i praktično su kao krljušti na ribi, potpuno slobodno dilatiraju na daščanoj podlozi.

Ne postoji mogućnost nikakvog prokišnjavanja, ni zaduvavanja. S obzirom da su ljuspice složene, nema kritičnih spojeva na kojima bi došlo do naprezanja i pucanja.

Bakar ima prvo svetlo crvenu boju, pa braon i konačno stvara se oksidno-zelena boja. Ako se radi o čeličnom platificiranom limu tu nema promene boja vremenom.

Na osnovu malog uzorka koji imamo kod nas u kancelariji možemo demonstrirati kako šiferi funkcionišu i kako se ponašaju vremenom na krovu. Sve prednosti koje smo naveli mogu se objasniti kupcu na jednom malom uzorku.

Mansardni krovovi su obično delovi fasade i oni se oblažu šiferima. Rade se ukrasni venci na tome.

Šiferima se mogu slagati i kupolaste, zalučene površine krova.

Demontaža

U slučaju potrebe za demontažom to je toliko jednostavno, ništa se ne pokvari. Ako ima potrebe zbog eventualnog oštećenja vlasnik objekta praktično u svojoj režiji može segment da zameni. Boja se menja kod bakra sa vremenom oksidiranja.