10.2.10

Profilisani lim za krov
Velik je spekar profila lima, od običnih trapeznih profilacija koji su našli najčešću namenu u pokrivanju industrijskih objekata, do oblika profilacije kao sinusoida.

Mi dobijamo lim u obliku poluproizvoda, u obliku trake ili ploče. Lom može biti fabrički bojen ili nebojen. Prema zahtevima projekta radimo montažne detalje i našim mašinama radimo segmente od kojih se kasnije formira krov. Početni segment svakog krova je oluk ili korito odakle se na gore formira svaki krovna površina.

Objekti većeg društvenog značaja kao što su muzeji, biblioteke, bolnice zahtevaju i krovni pokrivač koji je trajniji, a to su bakrani lim, inox, titan - cink i alminijumski lim.

Objekti kao što su tržni centri, radionice su objekti koji treba malo da koštaju, da se brzo sagrade prave se od materijala koji su jeftiniji, a to su čelični limovi sa određenom zaštitom, plastificiranjem. Projektant krova definiše svaki segment krova sa svim elementima koji su bitni za njegovo funkcionisanje.

Нема коментара: