20.11.10

Lim profilisani


Ovo je čelični profilisani lim, plafon. Iznad toga ide betonska ploča, između spratova.

Svetlarnik

Svetlarnik se radi od materijala koji se zove leksan, troslojni, ima zaštitiu od UV zračenja, propušta svetlost.

Paneli za krovPanel se sastoji od dva lima. To je ujedno i plafonskli lim i krovni. Između je sendvič od staklene vune, termoizolacije. Rebrasti lim ima dobre statičke karakteristike, ima krutost koja je potrebna. Da je ravan, savijao bi se. Kod panela potrebna je precizna i odgovorna montaža.

Fiksiranje lima


Na objektu u bloku 26 postavljen je čelični plastificirani lim na podkonstrukciju. Fiksiran je sa inoks šrafovima što omugućuje dugo trajanje. Kod ovakve vrste pokrivke najosetljivije je mesto šrafljenja. Zato treba srtaviti odgovarajući šraf radi dugotrajnosti.

Izrada rešetkiRešetke na klimatizacionim kanalima koji su propušteni kroz celu zgradu.

Limeni kanalKanal je za otprašivanje od klimatizacije.

Zaštita elemenata na krovu

Kutije su određene instalacije koje su zaštićene od kiše, električne instalacije od klimatizacije i slično.

Parapeti limeni zidići

Limene opšivke ručno rađene. Na objektu u bloku 26 Novi Beograd.

Pokrivanje objektaNa ovom objektu smo radili kompletan krov, izuzev jednog malog segmenta koji je ravni krov na koji je postavljena hidroizolacija i postavljen zaštitini šljunak. Limene opšivke se praktično kače na fasadu od alukobonda.

18.11.10

Crkva u bloku 26
Opšivanje kupola bakarnin limom.

Prvo smo napravili daščanu podkonstrukciju, pa postavili izolim. Preko toga ide bakarni lim sa sistemom oborenog šava. Postoje lučne šare, oboreni prevoj. Između su trake od gredice, grbine, naglašeno je osam grbina, a odozgo se napravi kao kapica.

Taj rad je spor, ima puno segmenata, komadića. Svaki komadić je druge veličine. Kupola se sužava, ima radijuse pa sve to zahteva dugotrajan, pažljiv rad.

Adaptacija potkrovlja
Fasada je rađena sa šiferima od čeličnog plastificiranog lima, a lim na krovu je spajan metodom stojećeg falca. Šiferi su limene pločice koje se rade kod nas, u našoj radionici. Vizuelno su vrlo lepi, a taj deo krova je praktično i deo fasade, zbog visokog nagiba.

Škoda auto servis RakovicaFasada je oblagana izolacionim panelima. Objekat ima čeličnih stubova, i betonskih. Čelična konstrukcija ima protivpožarnu zaštitu. Čelik je sam po sebi osetljiv na visoke temperature. Postoje specijalni protivpožarni materijali kojima se čelik premaže da se smanjuje uticaj toplote na čelik. U zavisnosti koliko je premaz debeo.

Neki spojevi čelične konstrukcije se vare, a neki su sa šrafovskom vezom, pokretni.

Ugrađeno je oko 40 tona čelične konstrukcije na ovom objektu. Na konstrukciju smo montirali Kingspan panele, sa mineralnom vunom od 10 cm.

Lufteri - provetravanje limenog krova
Lufteri služe za provetravanje limenog krova. Ispod daščane podloge treba da bude sloj vazduha da vazduh prolazi između daske i betonske konstrukcije, da vazduh struji na gore, da bude promaja. Daska se proseče kod luftera, napravi se rupa za vazduh.

20.4.10

Šiferi - krovni elementi

Šta su šiferi:

Šiferi su ljuskasti krovovi. Prave se od romboidnih ili kvadratnih pločica ručne izrade. Vrlo su pogodni za opšivanje strmih delova krovova, mansardi. Sa ukrasnim profilima daju vrlo lep efekat na fasadi. Praktično se koriste samo za pokrivanje delova krovova koji imaju velik nagib. Šta više, ne preporučuje se na nagibu manjim od 30%.

Šiferi se mogu raditi od:

  • Aluminijumskog lima
  • Čeličnog plastificiranog
  • Bakarnog lima

Pričvršćivanje se vrši samo u jednoj tački koja se prilikom montaže preklapa.

Dimenzije šifera

Šiferi su mali limeni trapezi koji se preklapanjem postavljaju na daščanu podlogu ili na podlogu od OSB ploča.

Dimenzije se prilagođavaju svakom objektu. Ako se radi o većoj površini i većoj visini strehe koja se obrađuje onda se prave veći segmenti, šiferi kako ih mi zovemo, zato što daje dobar vizuelni utisak. Na manjim površinama se srazmerno rade manje ploče. Sama veličina romboida je uslovljena arhitektonskim kriterijumima.

S obzirom da se radi o ručnoj izradi, mi smo radili šifere od 15 x 15 cm do 1 x 1m.

Za svaki objekat se pravi specifikacija svih opšivki i definiše se veličina šifera. Često arhitekta traži uzorak i opredeljuje se sam za veličinu šifera.

Dilatacija

Ne samo da šiferi lepo izgledaju nego i sam krov ima potpuno slobodno dilatiranje. Deformacije na krovovima obično nastaju zbog nerešenog pitanja dilatiranja. Ako se kvalitetno ne sagleda skupljanje i širenje materijala usled temperaturnih promena dolazi do zamora materijala i pucanja. Međutim kod šifera je taj problem potpuno rešen! Ploče su male i praktično su kao krljušti na ribi, potpuno slobodno dilatiraju na daščanoj podlozi.

Ne postoji mogućnost nikakvog prokišnjavanja, ni zaduvavanja. S obzirom da su ljuspice složene, nema kritičnih spojeva na kojima bi došlo do naprezanja i pucanja.

Bakar ima prvo svetlo crvenu boju, pa braon i konačno stvara se oksidno-zelena boja. Ako se radi o čeličnom platificiranom limu tu nema promene boja vremenom.

Na osnovu malog uzorka koji imamo kod nas u kancelariji možemo demonstrirati kako šiferi funkcionišu i kako se ponašaju vremenom na krovu. Sve prednosti koje smo naveli mogu se objasniti kupcu na jednom malom uzorku.

Mansardni krovovi su obično delovi fasade i oni se oblažu šiferima. Rade se ukrasni venci na tome.

Šiferima se mogu slagati i kupolaste, zalučene površine krova.

Demontaža

U slučaju potrebe za demontažom to je toliko jednostavno, ništa se ne pokvari. Ako ima potrebe zbog eventualnog oštećenja vlasnik objekta praktično u svojoj režiji može segment da zameni. Boja se menja kod bakra sa vremenom oksidiranja.


10.2.10

Pokrivanje krova
Sportski kompleks u Kazahstanu

Objekat se sastoji od pet povezanih elemenata, od toga su tri sa ogromnim kupolastim krovnim ravnima. Kupole su sa dosta staklenih traka u krovu kroz koje prodire velika količina svetlosti. Tako se obezbeđuje dnevna svetlost u velikoj dvorani, u kojoj je klizalište. U drugim salama su trgovinski centar, bioskopska sala, restorani, sale za razne sportove.

Elipsasti krov je jedan ogroman zasvedeni luk. Prečnik kupole je 80 metara. Montaža zasvedenog krova je vrlo komplikovana, za čeličnu konstrukciju montiraju se plafonski limovi zalučeni preko kojih se stavlja termička izolacija, podkonstrukcija i preko toga mašinski obrađeni lim. Velike krovne ravni imaju pomeranja zbog termičkih uticaja tako da smo napravili određene zglobne veze zbog dilatacije, da taj krov može kontrolisano da se kreće, a da ne dođe do prokišnjavanja ili do trajnih deformacija.

Ukupna površina krova nad čitavim objektom je oko 16000 m2. Oko 8000 m2 je zalučeni krov a ostalo su dvovodni krovovi pokriveni panelima. Panel se sastoji od dva lima između kojih je presovana kamena ili mineralna vuna, Kingspan panel. Na ovom objektu smo koristili panel debljine 25 cm što omogućuje izuzetno dobru zaštitu kako od visokih tako i do niskih temperatura. Postavljali smo opšivke oko svih otvora na krovu i oko staklenih površina.

Posao je završen za 4 meseca oko 90% onda je ostala jedna naša ekipa da sačeka druge učesnike da završe još neke prodore naobjektu da bi mogli da se opšiju.