3.12.08

Ventilacioni izvod na krovu zgrade
Izrada i postavka ventilacije na krovu zgrade. Postavka limene zaštite od prodora kiše i snega kroz krov.

Stambeno naselje Belvil Novi Beograd
Krovni pokrivač od aluminijumskog lima za četiri zgrade u naselju Delta.

Krovni prozor

Prozor za krov sa opšivkama od aluminijumskog lima.