4.9.08

Spajanje lima na krovu
Sistem stojećeg falca se primenjuje kod krovova sa manjim stepenom pada. Profilisani T lim traži veći pad. Stojeći falc trpi najmanji pad krova. Objekti u Baje Pivljanina su stojeći falc. Radi se na izdaščanom krovu koji je do 5% pada. Stojeći falc vezuje table lima jednu za drugu, profiliše se sa falc mašinama (prikazane na fotografijama).

U varijanti stojećeg falca smo superiorni i najopremljeniji. Imamo 4 garniture falc-mašina koje su stalno uposlene, trenutno radimo u Delta naselju na Novom Beogradu.

Folija ispod krovnog lima


Najlošija podloga za lim je terpapir. Nestane posle 20 godina, sagori, ostane samo kvarcni pesak. Izo - lim se pokazao najbolje. Mi smo sa Grmečom pre 7 godina vršili ispitivanje raznih materijala za podlogu krovnog lima. Delta trela je skuplja. I izo-lin i delta trela neutrališu neravnine na dasci i dobri su materijali. Kad folija dobro legne, malo izravna površinu i ne dolazi do deformacije lima kad se falca i postavi lim. Za stojeći falc koristimo najviše izo-lim, proizvodnje Grmeč. Delta trela je nemački proizvod koji se uvozi.

Izbor krovnog pokrivača


Svaki krov je priča za sebe. Vrsta krovnog pokrivača se bira na osnovu pada krova, prohodnosti, u zavisnosti od raspona rožnjača, od opterećenja, od provetravanja. Prema određenim uslovima dajemo predlog rešenja, investitoru predlažemo najoptimalnije rešenje. Pogledajte stranice: inženjeri, šta je potrebno za krov

Farbanje građevinskog lima


Lim se boji samo u fabričkim uslovima. Mi ne praktikujemo da bojimo lim na objektu zato što uslovi nisu odgovarajući. U fabrici se boja na limu peče. Kad se farba lim na krovu, posle nekog vremena se oljušti.